Во зем��ата имало 15 припадници на Фето, од кои две ве��е заминалеСмотрите также:Ссылка на видео: